Avís legal

L’objectiu d’aquest website és facilitar el coneixement i l’accés als productes oferts per Lynx Edicions. El seu contingut és propietat de Lynx Edicions, i per aquest motiu, la còpia, utilització, reproducció o distribució de la informació haurà de ser autoritzada per escrit per Lynx Edicions. Lynx Edicions es reserva tots els drets per modificar en qualsevol moment la seva configuració, el seu contingut i limitar o cancel•lar l’accés al website.
 

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 , d’11 de juliol, (Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic), les dades identificatives són: Lynx Promocions, S.L., domiciliada al carrer Montseny, de Bellaterra, Barcelona, i amb el C.I.F. número B58624537, que es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 125444, Foli 001, Tom 10550, Llibre 9553. El domini www.lynxeds.com consta inscrit igualment al Registre Mercantil de Barcelona, número 7056/03, Volum 28946, Foli 63, Full B 33099, inscripció 11.

 

Imatge de la capçalera: Lynx ibèric (Lynx pardinus) © Jorge Sierra