HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 1

Non-passerines

Josep del Hoyo, Nigel J. Collar
David A. Christie, Andrew Elliott,  Lincoln D. C. Fishpool

Publicat per Lynx Edicions en associació amb BirdLife International

Aquest primer checklist il·lustrat dels ocells del món aglutina dues obres en una. D'una banda, és un checklist complet que incorpora la infomació taxonòmica més actualitzada i, de l'altra, inclou il·lustracions i mapes de distribució de totes les espècies. Aquest checklist inclou tots els dibuixos originals del Handbook of the Birds of the World i diversos centenars més de nous. L'obra es presenta en dos volums.

Institucions que han adoptat la taxonomia i la nomenclatura del Checklist

Segueix afermant la seva influència y rellevància, especialment en l'àmbit de la conservació.

Acord sobre la conservació dels ocells migratoris aqüàtics de l'Àfrica y d'Euràsia (AEWA):

A la seva resolució sobre la modificació dels annexos de la AEWA (AEWA MOP6 DR1 Rev.1), el MOP, entre altres coses:

adopta la referència recomenada a la 12ª reunió de l'AEWA TC com a refèrencia estàndar de la AEWA per a la taxonomia i nomenclatura de les espècies d'ocells aqüàtics: el Handbook of the Birds of the World/BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World, Volume 1: Non-passerines,” per Josep del Hoyo et al. (2014).

Unió Europea:

La Unió Europea ha adoptat el HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World (Volumen 1) com la refèrencia estàndar per a la taxonomia i nomenclatura d'espècies no-passeriformes. El HBW-Birdlife Checklist s'utilizarà per a l'actualizació de la llista d'ocells de la UE (veure l'anunci a la pàgina Web de la Comissió Europea). Aquesta llista s'utilizarà tant a la Directiva d'aus com a la implementación de la  Directiva relativa a la protecció del medi ambiente, mitjançant el Dret penal i la Directiva sobre responsabilitat medioambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys ambientals.
Aquesta última resolución, aferma la taxonomía i nomenclatura del HBW-Birdlife Illustrated Checklist, com la refèrencia a utilitzar per a la majoria de països europeus.

Convenció de les Nacions Unides sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d'Animals Silvestres (CMS):

Durant l’onzena reunió de la Conferència de les Parts de la CMS (COP11), celebrada a Quito (Equador) del 4 al 9 novembre de 2014, el Handbook of the Birds of the World (Manual dels Ocells del Món) / BirdLife International Illustrated checklist of the Birds of the World, Volum 1: no passeriformes, fou oficialment adoptat  com a referència estàndard per a la taxonomia dels ocells i la seva nomenclatura per a les espècies no passeriformes. La mateixa resolució sol·licita al Consell Científic de la CMS que consideri la futura adopció del Volum 2: passeriformes, que es publicarà el 2016, com a referència normalitzada per a la taxonomia i nomenclatura dels ocells passeriformes. Com és lògic, BirdLife Internacional, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades de la UICN inclosa, han adoptat també aquesta taxonomia, fet que aferma la influència i rellevància del Checklist, especialment en l’àmbit de la conservació.

Unió Internacional per a la conservació de la Natura (UICN), incloent la Llista vermella de les espècies amenaçades de la UICN.

 
Per a més informació sobre la taxonomia i metodologia aplicada, llegiu aquest article publicat en el número de juny de World Birdwatch.

Llegiu la notícia de publicació de BirdLife International.

 

  • Volum 1 (Non-passerines) Ja disponible!
  • Volum 2 (Passerines) Data de publicació: 2016

 Sumari del volum 1: Non-passerines

 Introducció
 
 Checklist
    • 35 ordres
    • 105 famílies
    • 988 gèneres
    • 4.372 espècies extingides
 
 Apèndix 1: Espècies extingides (il·lustrades)
    • 50 espècies
 
 Apèncix 2: Espècies extingides (sense il·lustració)
    • 49 espècies
 
 Apèndix 3: Mapes de referència
 
 Bibliografia
 
 Índex

EL SISTEMA TAXONÒMIC

En aquest Checklist s’ha aplicat una versió moderna i en sentit ampli del Biological Species Concept (BSC), i també s’ha utilitzat com a ajuda un sistema de puntuació per tal d’avaluar de manera més objectiva les diferències a la morfologia, les vocalitzacions, l’ecologia i les relacions geogràfiques, publicat a Ibis per Tobias et al. (2010)*. En els no passeriformes això ha suposat poques agregacions d’espècies abans considerades diferents “lumps” (21), però un nombre molt més elevat de divisions d’antigues espècies “splits” (462 a dia d’avui), en comparació amb la taxonomia presentada a la sèrie del HBW. Els grups amb més canvis en el nombre d’espècies són els següents:

Illustrated Checklist of the Birds of the World - EL SISTEMA TAXONÒMIC

* J.A. Tobias, N. Seddon, C.N. Spottiswoode, J.D. Pilgrim, L.D.C. Fishpool & N.J. Collar (2010). Quantitative criteria for species delimitation. Ibis. 152: 724–746.

 


EXEMPLES

INTRODUCCIÓ

Illustrated Checklist of the Birds of the World - Introduction

Inclou una extensa introducció, amb nombrosos exemples il·lustrats, on s’explica el raonament i els avantatges del sistema taxonòmic adoptat al Checklist, així com la manera d’utilitzar el llibre.

 

PÀGINES D’ESPÈCIE

HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
1 Mapes de distribució produïts per BirdLife International i NatureServe completament actualitzats, incloent les fronteres entre països.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
2 Il·lustracions en color de totes les espècies, subespècies i formes distintives. Els dibuixos procedeixen de la col·lecció del HBW i incorporen nombroses correccions i noves figures.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
3 Les làmines mostren unes fines línies que separen les diferents espècies.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
4 Noms comuns de les espècies en francès, alemany i castellà revisats i actualitzats, a més s’hi inclouen altres noms comuns en anglès quan es consideren necessaris.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
5 Els grups de subespècies més emparentades s’identifiquen mitjançant codis de colors.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
6 Classificació completament actualitzada tant a nivell de macrosistemàtica com de gènere, espècie i subespècie.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
7 Cada espècie inclou referències creuades amb el volum i la pàgina del HBW on ha estat tractada.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
8 Descripcions detallades de les àrees de distribució de totes les espècies i subespècies.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
9 Els canvis taxonòmics i altres temes rellevants es descriuen en les notes taxonòmiques de cada espècie.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
10 Cada espècie inclou la categoria oficial de la UICN, basada en la Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de BirdLife International/UICN de 2014.
HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World
11 Referències bibliogràfiques indicades amb números en el text i llista bibliogràfica completa de referències consultades al final del volum.


 

ESPÈCIES EXTINGIDES

Illustrated Checklist of the Birds of the World - ESPÈCIES EXTINGIDES

Dos apèndixs tracten totes les espècies considerades extingides des de l’any 1500. El primer tracta totes les espècies extingides que es coneixen a partir d’espècimens complets, incloent text, il·lustració i mapa de la seva antiga distribució. El segon proporciona informació sobre les espècies extingides que no es coneixen a partir d’espècimens complets.

 

MAPES DE REFERÈNCIA

Illustrated Checklist of the Birds of the World - MAPES DE REFERÈNCIA

Mapes físics i polítics de gran format per ajudar el lector a interpretar les seccions i mapes de distribució.

 

 

SOBRE EL HBW

El Handbook of the Birds of the World és la primera obra que il·lustra i descriu detalladament totes les espècies d’ocells del món. Aquesta enciclopèdia de 17 volums, inclou textos i il·lustracions de 277 autors i 33 il·lustradors de 40 països. El Checklist deriva d’aquest important projecte i compta amb la col·laboració del seu nodrit grup d’especialistes mundials.

 

SOBRE BIRDLIFE INTERNATIONAL

BirdLife International és la major coalició d’organitzacions de conservació del món i aglutina més de 120 associacions (una per país) i continua en expansió. Aquesta organització compta amb 13 milions de socis i simpatitzants, més de 7.000 grups locals de conservació i 7.400 empleats, i té com a objectiu principal aconseguir un món ric en biodiversitat, on l’ésser humà i la natura convisquin en harmonia.
BirdLife Internacional creu fermament que la clau per promoure la sostenibilitat de la vida al nostre planeta resideix en la població local que treballa directament per a la conservació de la biodiversitat del seu entorn més proper, però que alhora està connectada a nivell nacional i internacional a través de la seva organització. Aquest enfocament local però alhora global produeix un gran resultat i afavoreix la conservació a llarg termini cosa que beneficia tant a la natura com a l’ésser humà.
BirdLife és considerada l’organització líder en la conservació d’ocells. La suma de l’ús de rigorosos criteris científics, combinats amb la informació pràctica dels projectes que es duen a terme en àrees i hàbitats importants, li permeten gestionar programes de conservació dels ocells i la natura en general. BirdLife és també l’autoritat oficial designada per la IUCN per elaborar la Llista Vermella dels ocells del món, de manera que la taxonomia que es presenta al Checklist servirà de base per a la presa de decisions en aquesta llista, i això tindrà importants implicacions per a la conservació.
La intenció és que el Checklist sigui el més participatiu, obert i transparent possible. Per aconseguir-ho, s’establirà un sistema a la xarxa on qualsevol persona interessada podrà proporcionar informació que serà valorada en futures edicions.

 

SOBRE ELS AUTORS

Josep del Hoyo: Editor del Handbook of the Birds of the World (1992–2013); Director, HBW Alive; Membre del Consell Global de BirdLife International (2004–2013); Vicepresident de la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife (1994–2008).
Nigel J. Collar: Leventis Fellow in Conservation Biology, BirdLife International; Autor de Threatened Birds of Africa and related islands (1985), Threatened Birds of the Americas (1992), Threatened Birds of Asia (2001).
David A. Christie: Editor adjunt de British Birds (1973–2002); Editor del Handbook of the Birds of the World (2003–2013); Autor de Woodpeckers: An Identification Guide to the Woodpeckers of the World (1995), The Macmillan Birder’s Guide to European and Middle Eastern Birds (1996), Raptors of the World (2001, 2005).
Andrew Elliott: Editor del Handbook of the Birds of the World (1992–2013).
Lincoln D. C. Fishpool: Global Science Co-ordinator (IBAs) de BirdLife International; Autor de Important Bird Areas in Africa and Associated Islands: Priority Sites for Conservation (2001).