José Manuel Sesma

José Manuel Sesma és biòleg i fotògraf autor de varis llibres sobre papallones. És soci fundador i president de “Fotografía y Biodiversidad”
www.fotografiaybiodiversidad.org, coordinador de Biodiversidad Virtual www.biodiversidadvirtual.org, director d’Insectarium Virtual www.biodiversidadvirtual.org/invertebrados i soci fundador i president d’Objectiu Natura, Associació de Fotògrafs de Natura de Catalunya.

Author of