Publicacions del MMA

Catàleg de publicacions de l'Organismo Autónomo Parques Nacionales

L'Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), que depèn del Ministeri de Medi Ambient, actua com a editor de llibres relacionats amb els Parcs Nacionals en particular, i amb la conservació de la biodiversitat en general. A través del seu fons editorial es divulguen els valors d'aquests espais i es difonen materials tècnics o treballs científics d'indubtable interès general.

Lynx Edicions és distribuïdor dels llibres publicats per l'OAPN. Si el títol que us interessa no el trobeu a la nostra pàgina web, poseu-vos en contacte amb el nostre departament d'atenció al client: lynx@hbw.com