Handbook of the Mammals of the World


L'obra germana del Handbook of the Birds of the World

La col·lecció

El Handbook of the Birds of the World és un clar exponent d'obra de gran envergadura que uneix coneixement i excel·lència juntament amb imatges de gran bellesa, base per a l'apreciació i la conservació de les espècies que s’hi descriuen. Aquest principi fonamental també subjau en aquest nou projecte, l'esperat Handbook dels mamífers del món (Handbook of the Mammals of the World). Per primer cop a la història, aquesta nova col·lecció de 9 volums tractarà tots els mamífers que habiten a la Terra, combinant dos principis pels quals Lynx Edicions és ben coneguda: rigor científic amb un llenguatge assequible.

Handbook of the Mammals of the World - Complete Collection

 

Volum 1: Carnivores - Volum 2: Hoofed Mammals - Volum 3: Primates - Volum 4: Sea Mammals
Volum 5: Monotremes and Marsupials - Volum 6: Lagomorphs and Rodents I - Volum 7: Rodents II
Volum 8: Insectivores - Volum 9: Bats
 
Handbook of the Mammals of the World - Volume 1: Carnivores   Handbook of the Mammals of the World - Volume 2: Hoofed Mammals   Handbook of the Mammals of the World - Volume 3: Primates   Handbook of the Mammals of the World - Volume 4: Sea Mammals
Handbook of the Mammals of the World - Volume 5: Marsupials   Handbook of the Mammals of the World - Volume 6:  Lagomorphs and Rodents I   Handbook of the Mammals of the World - Volume 7: Rodents II   Handbook of the Mammals of the World - Volume 8: Insectivores   Handbook of the Mammals of the World - Volume 9: Bats

Si desitgeu subscriure-us a la col·lecció, contacteu amb lynx@hbw.com