Drets de llibres

Descarrega el catàleg de drets.


Catàleg de drets

Per més informació contacta amb nosaltres.

[contact-form to=”lynx@lynxeds.com” subject=”Lynx Edicions Rights”][contact-field label=”Nom” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Email” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Missatge” type=”textarea” required=”1″][/contact-form]