Handbook of the Mammals of the World - Volume 2

Hoofed Mammals

Il·lustrat per Toni Llobet
Publicat per Lynx Edicions

Publicat per Lynx Edicions en associació amb Conservation International i IUCN

TRAMESA GRATUÏTA

Els ungulats inclouen moltes famílies d’animals grans i ben conegudes. En el segon volum del HMW els textos de les espècies, elaborats per alguns dels científics més reconeguts del món, mostren aquests animals en tota la seva fascinant complexitat. Els textos ofereixen una informació completa i actualitzada, en un moment en què els mètodes nous i cada vegada més sofisticats d’anàlisi de l’ADN estan transformant els nostres coneixements d’aquestes espècies; per exemple, la família Bovidae gairebé ha duplicat el seu tamany en el últims cinc anys, amb 279 espècies diferents actualment reconegudes.

  • Per a més informació sobre els continguts del volum 5, llegiu la introducció.
Famílies tractades en aquest volum:  
Família Orycteropodidae (Porc formiguer) William Andrew Taylor
Família Procaviidae (Damans) Hendrik Hoeck
Família Elephantidae (Elefants) George Wittemyer
Família Manidae (Pangolins) Philippe Gaubert
Família Equidae (Èquids) Daniel Rubenstein
Família Rhinocerotidae (Rinoceronts) Eric Dinerstein     
Família Tapiridae (Tapirs) Emília Patrícia Medici
Família Camelidae (Camells i llames) William Franklin
Família Suidae (Porcs senglars i similars) Erik Meijaard, Jean-Pierre d’Huart & William Oliver
Família Tayassuidae (Pècaris) Andrew Taber, Mariana Altrichter, Harald Beck & Jaime Gongora
Família Hippopotamidae (Hipopòtams) Rebecca Lewison
Família Tragulidae (Tràguls) Erik Meijaard
Família Moschidae (Cérvol mesquer) Colin Groves
Família Cervidae (Cérvol) Stefano Mattioli
Família Bovidae (Cabres, antílops i altres bòvids) Colin Groves, David Leslie, Brent Huffman, Raul Valdez, Khushal Habibi, Paul Weinberg, James Burton, Peter Jarman & William Robichaud
Família Antilocapridae (Antílop americà) John Byers
Família Giraffidae (Girafa i ocapi) John Skinner & Graham Mitchell

  Look inside