Handbook of the Mammals of the World - Volume 6

Lagomorphs and Rodents I

Il·lustrat per Toni Llobet
Publicat per Lynx Edicions
Amb el suport de

Publicat per Lynx Edicions en associació amb Conservation International i IUCN

Oferta especial fins el 20 de desembre!

TRAMESA GRATUÏTA

Les rates i similars de l’ordre Rodentia constitueixen gairebé la meitat de les espècies de mamífers. Tenint això en consideració, vam realitzar una enquesta entre els nostres lectors, el resultat de la qual va mostrar una claríssima preferència a favor que els rosegadors es tractessin en dos volums en lloc d’un, per tal d’incloure la màxima informació i il·lustracions. El volum 6 cobrirà, doncs, l’ordre Lagomorpha, que inclou conills, llebres i piques, a més de tots els rosegadors, amb l’excepció del subordre Myomorpha (rates, talpons i similars). Aquest grup inclou unes 35 famílies que s'han estès per tot el món, ocupant tots els continents excepte l’Antàrtica, a més d’un gran nombre d’illes dels principals oceans . Com de costum, el text inclou la informació actualitzada de totes les espècie , així com una il·lustració de cadascuna. Cada família inclou fotografies en color que documenten la varietat de comportaments d’aquests mamífers tan interessants i diversos.

Aquest volum inclou també un capítol especial: Una visió general dels rosegadors, que inclou capítols sobre la morfologia, taxonomia i la història evolutiva; el perquè de l'estudi dels rosegadors i les eines per portar-lo a terme.

Els lagomorfs i els rosegadors s'han dividit en dos volums, per tal d'incloure la màxima informació i il·lustracions, com es venia fent en volums anteriors del HMW: el Volum 6: Lagomorphs and Rodents I i el Volum 7: Rodents II

Famílies tractades al Volum 6:

ORDRE LAGOMORPHA

  • 2 famílies, 12 gèneres, 92 espècies

ORDRE RODENTIA

  • Subordre Castorimorpha: 3 famílies, 13 gèneres, 109 espècies
  • Subordre Anomaluromorpha: 2 famílies, 4 gèneres, 9 espècies
  • Subordre Hystricomorpha: 17 famílies, 70 gèneres, 291 espècies
  • Subordre Sciuromorpha: 3 famílies, 70 gèneres, 322 espècies

Contenidos y autores:

Família Ochotonidae Andrey Lissovsky
Família Leporidae Stéphanie Schai-Braun & Klaus Hackländer
Família Castoridae Peter Busher
Família Heteromyidae David Hafner
Família Geomyidae Mark Hafner
Família Anomaluridae Stephen Jackson
Família Pedetidae Raquel López-Antoñanzas
Família Ctenodactylidae Raquel López-Antoñanzas
Família Diatomyidae Paula Jenkins
Família Hystricidae Erika Barthelmess
Família  Thryonomyidae Raquel López-Antoñanzas
Família Petromuridae Raquel López-Antoñanzas
Família Heterocephalidae  Bruce Patterson
Família  Bathyergidae Rodney Honeycutt
Família Erethizontidae Erika Barthelmess
Família Cuniculidae Rafael Samudio, Jr
Família Caviidae Thomas Lacher, Jr 
Família Dasyproctidae Thomas Lacher, Jr & Jessica Gilbert
Família Chinchillidae Angel Spotorno & Pablo Valladares
Família Dinomyidae Michael Mares & Janet Braun
Família Abrocomidae Louise Emmons
Família Ctenomyidae Thales Freitas
Família Octodontidae Agustina Ojeda
Família Echimyidae Pierre-Henri Fabre, Jim Patton & Yuri Leite
Família Aplodontiidae Samantha Hopkins
Família Sciuridae John Koprowski, Emily Goldstein, Kendell Bennett & Calebe Pereira
Família Gliridae Mary Ellen Holden-Musser, Rimvydas Juškaitis & Grace Musser

  Look inside