Handbook of the Mammals of the World - Volume 8

Insectivores, Sloths and Colugos

NOVETAT
Il·lustrat per Toni Llobet
Publicat per Lynx Edicions

Publicat per Lynx Edicions en associació amb Conservation International i IUCN

TRAMESA GRATUÏTA

El penúltim volum del Handbook of Mammals of the World cobreix tots els ordres restants (Cingulata, Pilosa, Afrosoricida, Macroscelidea, Scandentia, Dermoptera i Eulipotyphla), excepte l’ordre Chiroptera (ratespinyades) que es tractarà en el darrer volum. El volum 8 inclou una gran varietat de mamífers petits i mitjans d’arreu del món, des d’armadillos, peresosos i óssos formiguers fins a musaranyes i talps. La majoria d’ells segueixen diferents tipus de dietes d’invertebrats i insectívors, excepte els peresosos i els lèmurs voladors, que són herbívors i folívors arborícoles.

Aquest volum inclou també un capítol especial: Conservation Priorities and Actions for the orders Cingulata, Pilosa, Afrosoricida, Macroscelidea, Scandentia, Dermoptera, and Eulipotyphla a càrrec de Rosalind Kennerley, Thomas Lacher, Jr, Victor Mason, Shelby McCay, Nicolette Roach, P. J. Stephenson, Mariella Superina i Richard Young.

Continguts i autors:

Ordre CINGULATA  
Família Dasypodidae Colleen McDonough i James Loughry
Família Chlamyphoridae Mariella Superina i Agustín Abba
Ordre PILOSA  
Família Myrmecophagidae Alessandra Bertassoni
Família Cyclopedidae Flávia Miranda
Família Megalonychidae Nadia Moraes-Barros
Família Bradypodidae Jonathan Pauli
Ordre AFROSORICIDA  
Família Tenrecidae Paulina Jenkins
Família Potamogalidae Ara Monadjem
Família Chrysochloridae William Andrew Taylor, Samantha Mynhardt i Sarita Maree
Ordre MACROSCELIDEA  
Família Macroscelididae Steven Heritage
Ordre SCANDENTIA  
Família Ptilocercidae Melissa Hawkins
Família Tupaiidae Melissa Hawkins
Ordre DERMOPTERA  
Família Cynocephalidae Jan Janecka y Mary Janecka
Ordre EULIPOTYPHLA  
Família Erinaceidae Troy Best
Família Soricidae Connor Burgin, Kai He, Rudolf Haslauer, Boris Sheftel, Paulina Jenkins, Manuel Ruedi, Stefan Hintsche, Masaharu Motokawa, Arlo Hinckley i Rainer Hutterer
Família Talpidae Boris Kryštufek i Masaharu Motokawa
Família Solenodontidae Samuel Turvey

  Look inside