Atles dels Ocells nidificants de Catalunya 1999-2002

Il·lustrat per Toni Llobet
Publicat per Lynx Edicions

L’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 és el resultat del treball desenvolupat per més de 500 col•laboradors entre 1999 i 2002. El cos principal del llibre està realitzat per especialistes que recopilen tota la informació disponible sobre distribució, requeriments ecològics, tamany de la població reproductora, evolució, estatus i amenaces de cadascuna de les 232 espècies que nidifiquen regularment a Catalunya, i conté: 232 il•lustracions d’ocells 232 mapes de distribució en quadrats UTM 10x10 km 185 mapes d’abundància a una resolució de 500x500 m 189 gràfics de distribució i preferència altitudinal 185 gràfics de característiques paisatgístiques 93 taules de densitats per ambients També inclou: Una aproximació al medi físic i als hàbitats de Catalunya, adaptada al món dels ocells. Un extens capítol metodològic on s’expliquen en detall els sistemes d’anàlisi de dades utilitzats. Una descripció de la situació de les espècies de presència estival que no nidifiquen regularment a Catalunya. Una anàlisi dels canvis respecte el primer atles d’ocells en el marc de les transformacions que han sofert els nostres paisatges. Un recull dels canvis experimentats en l’ornitologia a Catalunya en les darreres dècades.

  Look inside

Interpretation of the contents of the Species Accounts- Catalan  Interpretation of the contents of the Species Accounts- Catalan  Interpretation of the contents of the Species Accounts- English  Interpretation of the contents of the Species Accounts- English