Atles de plantes llenyoses dels boscos de Catalunya

Il·lustrat per Toni Llobet
Publicat per Lynx Edicions

Atles de les 74 espècies d'arbres i  arbusts més comuns a Catalunya. Inclou dibuixos i mapes de distribució de totes les espècies, aixi com figures i quadres que descriuen els seus principals requeriments ecològics.

L’Atles de la Biodiversitat Forestal. Catàleg d’espècies llenyoses de Catalunya, realitzat per l’equip de científics del CREAF, descriu i analitza els patrons de distribució de les principals espècies vegetals llenyoses, és a dir, dels arbres i arbusts, a partir de la informació recollida en els completíssims inventaris forestals que cobreixen tot el territori. En concret, s’han inclòs 1866 parcel·les a partir de les dades de l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC). La base científica i el treball de camp que hi ha condensat és, per tant, d’una profunditat més que notable. 

Ara bé, el format de la informació que s’ha processat, analitzant en detall les principals variables ecològiques, té una gran virtut respecte als treballs d’inventari, que és la de descriure amb detall on trobarem les espècies i, encara més important,  perquè hi són presents. L’Atles explica la distribució actual de les plantes llenyoses però alhora permet conèixer les dades bàsiques per fer estimacions i models de futures distribucions a partir de les previsions dels canvis climàtics als quals estem sotmesos a escala planetària i, molt especialment, a la regió mediterrània.

  Look inside

Sample page - Abies alba Mill.  Sample page - Acer campestre L.  Sample page - Acer Monspessulanum L.