Aves de España

Publicat per Lynx Edicions

Segona edició, renovada i actualitzada, de la guia de camp de SEO/BirdLife per a la identificació dels ocells a Espanya. Amb la informació més detallada i actual de totes les espècies presents al territori espanyol.

  • Inclou la Península Ibèrica, Ceuta, Melilla, Illes Balears i Canàries.
  • Tracta totes les espècies de presència regular i les accidentals menys rares, a més de presentar un apèndix amb informació sobre la resta d'espècies accidentals o molt rares.
  • Textos i mapes completament nous i especialment elaborats per a aquesta guia, amb més dibuixos i onze làmines noves.
  • Textos i làmines especials per a les espècies pròpies de Ceuta i Melilla.
  • 331 mapes molt detallats on s'indiquen les àrees de presència al llarg de l'any.
  • 974 dibuixos en color que mostren els principals detalls per tal de poder identificar totes les espècies al camp.
  • Inclou un índex amb els noms dels ocells en castellà, català, basc i gallec.

Nova edició disponible.

  Look inside