Aves de España

Publicat per Lynx Edicions

Tercera edició, revisada i actualitzada, de la guia de camp més popular per a la identificació d'ocells a Espanya, amb més de 40.000 exemplars venuts d'anteriors edicions. Recomanada per SEO/BirdLife. Amb informació actualitzada de totes les espècies d'ocells presents en el territori espanyol.

  • Inclou Espanya peninsular, Ceuta, Melilla i les illes Balears i Canàries.
  • Descriu trets de camp, hàbitat, estatus migratori, distribució i estat de conservació de totes les espècies de presència regular i les accidentals menys rares, i presenta a més un apèndix amb informació resumida sobre la resta de les espècies ocasionals.
  • Textos totalment revisats i molts dibuixos nous.
  • Taxonomia actualitzada segons el HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World.
  • Més de 300 mapes detallant les àrees de presència al llarg de l'any.
  • Prop d'un miler de dibuixos en color que mostren els principals detalls per tal d'identificar les espècies al camp.
  • 567 espècies, 173 de les quals accidentals.
  • Índex amb els noms dels ocells en castellà, català, euskera i gallec.

  Look inside