Aves y parques eólicos

Valoración del riesgo y atenuantes

Publicat per Quercus

La consolidació de la indústria de l’energia eòlica en el món fa necessari estudiar l’impacte ambiental que causa. Aquest llibre, escrit per diversos científics de reconegut prestigi procedents de diferents països, presenta una visió objectiva dels efectes de l’energia eòlica en ocells i ratpenats i dels mètodes que disminueixen els riscos d 'aquests impactes.

El llibre destaca la necessitat de millorar la comunicació entre les parts implicades: companyies energètiques, administracions, conservacionistes, tècnics i la societat en general.

Els autors esperen que la informació d’aquesta nova amenaça contra els ocells, incrementi l’atenció sobre el problema i s’adoptin les mesures adequades per mitigar l’impacte de l’energia eòlica en un futur pròxim.