A Climatic Atlas of European Breeding Birds

Publicat per Lynx Edicions

Publicació conjunta de Durham University, RSPB i Lynx Edicions en associació amb University of Cambridge, BirdLife International i EBCC.

El primer llibre a realitzar una investigació exhaustiva de la relació entre la distribució dels ocells nidificants a Europa i el clima actual, i de com el canvi climàtic podria alterar la distribució potencial de nidificació de cada espècie.

Els resultats es presenten de manera detallada per a 431 espècies, i amb ressenyes breus per a 48 espècies natives i 16 introduïdes. El volum inclou resums dels patrons climàtics i de vegetació a Europa, una anàlisi biogeogràfica dels ocells nidificants d’aquest continent, una revisió de la base dels estudis sobre les relacions entre la distribució de les espècies i el clima, i un debat sobre els mètodes utilitzats en els esmentats estudis. Conté, també, un sumari dels canvis previstos que experimentarà el clima a Europa fins a finals de segle així com un debat sobre la resposta de les espècies al canvi climàtic. A més, per a cada una de les 431 espècies, s'inclou un breu resum de la seva distribució i ecologia, mapes de la seva distribució recentment corregida i de la seva potencial futura distribució a finals del segle XXI, una representació gràfica de la resposta de cada espècie a les tres variables bioclimàtiques principals, acompanyada d'un text que descriu els possibles efectes que el canvi climàtic pugui tenir sobre les esmentades espècies. Finalment, s'inclou una síntesi i una recapitulació dels resultats obtinguts del conjunt de 431 espècies examinades i una secció final presentant les implicacions d'aquests resultats, especialment pel que fa a la conservació d'ocells a Europa.

La gran quantitat de mapes i diagrames així com els resums concisos de la distribució i ecologia de les 431 espècies examinades en detall, seran molt valorats tant per l'aficionat com per l'ornitòleg professional. El material d'inici, els resums i les síntesis seran també apreciats per un ampli ventall de biòlegs i científics relacionats amb la conservació, així com per aquelles persones pertanyents a organitzacions governamentals i no governamentals que treballin

Per a més informació, descarregueu el fitxer PDF: Fulletó resum Climatic Atlas (RSPB)