Ecología con números

Una introducción a la ecología con problemas y ejercicios de simulación

Publicat per Lynx Edicions

L’objectiu d’aquest llibre és dotar l’estudiant d’eines que li permetin donar respostes quantitatives a qüestions ecològiques, ja sigui durant el curs acadèmic o, posteriorment, al llarg de la seva carrera professional.

  • Dirigit a estudiants de cursos universitaris d’ecologia i a professionals que desitgin actualitzar els seus coneixements d’ecologia quantitativa.
  • Cada capítol conté una breu explicació teòrica i uns 30 problemes numèrics amb els quals el lector pot posar en pràctica, sovint amb dades reals, els conceptes i models introduïts a l’apartat teòric.
  • El llibre es complementa amb una pàgina web que conté una col·lecció de programes d'ordinador (applets) que permeten realitzar simulacions més complexes a partir de molts dels models tractats en el text. http://www.ecologiaconnumeros.uab.es