Guía Fotográfica de las aves de España y Mediterráneo

Publicat per Lynx Edicions

La guia de camp més completa y actualitzada que il·lustra mitjançant fotografies de tots els ocells presents als països que voregen el Mediterrani. Textos y mapes revisats per a l’edició espanyola.