Guia de natura de Barcelona

Aproximació a la història de la natura de la ciutat

Publicat per Lynx Edicions

La primera guia sobre el patrimoni natural de la ciutat de Barcelona. Ajuda al lector a entrar en el món de la natura en el medi urbà, considerat aquest com un tot en el que es barreja l'entorn contruït i la vida humana amb la flora i la fauna espontànies i amb les plantes de jardineria, com a resultat de la història de la ciutat. El llibre explica aquesta evolució de la flora i la fauna de Barcelona fins a l'actualitat i fa una descripció dels diferents ambients on es pot gaudir de la natura urbana, i de les espècies més presents i més característiques de Barcelona. La guia es complementa amb una sèrie de mapes per animar el lector a convertir-se en naturalista de ciutat.

  Look inside