Lista Comentada de las Aves Argentinas / Annotated Checklist of the Birds of Argentina

Publicat per Lynx Edicions

El catàleg bilingüe més modern i complet de totes les Aus registrades a l'Argentina.
Aquest treball, fruit d'una exhaustiva i meticulosa recopilació de les dades recents, de la revisió de la literatura especialitzada i de l'examen dels espècimens conservats als museus, reuneix tota la informació disponible per a posar al dia l'estatus de l'Avifauna de l'Argentina continental, el Territori Antàrtic Argentí i les illes de l'Atlàntic Sud.

Tota aquesta informació es resumeix en textos breus que converteixen la Llista Comentada de les Aus de l'Argentina en un llibre manejable, apte per portar al camp, i en una eina de referència útil tant per a l'observador d'aus, com per a l'ornitòleg professional.