Lista Comentada de las Aves de Guatemala

Publicat per Lynx Edicions

El millor catàleg i el més actualitzat de les 725 espècies d'ocells registrats a Guatemala. Inclou informació sobre status, hàbitats i espècies endèmiques, mapes de distribució i informació detallada de les espècies més significatives.