The Ornithologist's Dictionary

Publicat per Lynx Edicions

Una obra de referència bàsica per a ornitòlegs aficionats i professionals. Escrita de manera clara i comprensible, les definicions són concises i al mateix temps rigoroses. El seu format fàcilment manejable i l'impressionant quantitat d'entrades que inclou –més de 5000- faran d'aquest diccionari una obra de consulta obligada.

Exemple d'entrada:

Episematic: used of traits such as special marks, colours, or behaviours that help an animal to recognise members of its own species; cf. antepisematic, proepisematic, pseudepisematic, aposematic.

  Look inside