Peregrine Falcons of the World

Il·lustrat per Andrew Ellis
Publicat per Lynx Edicions

Peregrine Falcons of the World ofereix una perspectiva equilibrada de la història natural, diversitat i història evolutiva del Falcó Pelegrí.

L'obra ha utilitzat quatre fonts d'informació: en primer lloc les nombroses publicacions científiques i estudis inèdits que de totes les regions on habita el Falcó Pelegrí. En segon lloc, la informació directa proporcionada per multitud d'experts que han estudiat aquests ocells per tot el món. En tercer lloc, l'experiència de set dècades d'observacions acumulada pels autors tant d'ocells en llibertat com en captivitat i, finalment, la revisió de gran quantitat d'informació que prové de les col·leccions científiques dels museus.

  Accediu al sumari en PDF

 

  Look inside