Rare Birds of the Canary Islands / Aves raras de las Islas Canarias

Publicat per Lynx Edicions

Aquest llibre recull tots els registres oficials d’ocells rars, tant els considerats pel Comitè Espanyol de Rareses com aquells que els autors han incorporat quan la disponibilitat d’imatges fiables ho ha fet possible. Les 169 fitxes d’espècies aquí recollides inclouen registres precisos a nivell d’illa dels darrers 30 anys, juntament amb el seu corresponent mapa de distribució, el mes (xifra) i l’any (histograma) de presència, a més d’imatges d’alta qualitat. Una referència completa per a qualsevol persona interessada en els patrons d’aparició d’espècies rares a les Illes Canàries i el Banco de Concepción.

  Accediu al sumari en PDF

  Look inside

Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands  Sample page of Rare Birds of the Canary Islands