Threatened Amphibians of the World

Publicat per Lynx Edicions

Publicat per Lynx Edicions, en associació amb IUCN - The World Conservation Union, Conservation International i NatureServe

Els amfibis s'enfronten a un greu perill d'extinció. Tot i així, obtenir les dades que testifiquen aquesta situació ha esdevingut un procés llarg i laboriós. En aquesta obra es fa la primera valoració exhaustiva de l'estat de conservació de les 6000 espècies conegudes de granotes, gripaus, salamandres i cecílies. Alhora, cadascuna de les gairebé 1900 espècies amenaçades rep un tractament exhaustiu que inclou una il•lustració o fotografia (sempre que ha estat possible), un mapa i informació detallada de la seva àrea de distribució, població, hàbitat i ecologia. La introducció presenta una anàlisi detallada dels resultats, complementada per articles escrits per alguns dels més famosos herpetòlegs. Els apèndixs inclouen una llista d'espècies en una situació de menor amenaça i una llista per països d'amfibis amenaçats.

  Look inside

Sample page: Chapter 4: The State of the World's Amphibians  Sample page: Chapter 11: Responding to the Global Decline of Amphibians  Sample page: Globally Threatened Amphibian Species  Sample page: Globally Threatened Amphibian Species  Sample page: Appendices