Societat Catalana d'Herpetologia

Cover Títol Autors Yearicona d'ordenació
Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears
Xavier Rivera
Daniel Escoriza
Joan Maluquer-Margalef
Oscar Arribas
Salvador Carranza
2011