Danish Ornithological Association, North Jutland - http://dofnord.dk, 2 March 2016 (in Danish)

Danish Ornithological Association, North Jutland - from http://dofnord.dk

Excerpt in English:

“Those who are interested in all kinds of birds, and who in addition would like to gain insight into the world’s bird families with their more than 10,000 species, will welcome the publication of Bird Families of the World (BFW). Taking a very clear approach, with inviting illustrations and short and relevant information, the book makes it a pleasure to explore the many bird families of the world.

BFW can be used in two ways; firstly, in order to gain an overview of the huge number of species, it helps to know how they are divided into families. Although it is almost impossible to memorize the 10,000 species, it is interesting and useful to know the 243 families described in the book, of which 137 are formed of passerine. This knowledge can be useful when species are found in field guides and species lists, along with their characteristic behaviour and appearance. The usefulness of knowing the bird families becomes clear when one prepares for a bird watching trip in a foreign country. Most often, the best preparation is to examine how the country’s bird species split up into the families.

The second way BFW can be used is in terms of systematics, as it incorporates the very latest research in this field and is absolutely up-to-date. The new systematics presented here is perhaps not final, but I think it is very close, being grounded in the latest research into bird evolution, based on DNA analysis. In this context it may be taken as a summary of the excellent Illustrated Checklist of the Birds of the World, of which Volume 1, “non passerines” is already published.

/…/

Bird Families of the World is very highly recommended both for those who desire an overview of all bird species and those who wish to study and understand the new bird systematics which is currently revolutionizing field manuals and species lists. Those who want to have the ultimate overview of all species should resort to the Illustrated Checklist of the Birds of the World (also reviewed here), or HBW Alive, the Internet version of the Handbook of the Birds of the World (http://www.hbw.com/).”

 

Complete text in Danish:

http://dofnord.dk/bird-families-of-the-world/

Bird Families of the World. Af David Winkler, Shawn Billerman & Irby Lovette. Lynx and Cornell Lab of Ornithology 2015. 600 sider. Pris 87€.
Er man interesseret i alverdens fugle og ikke mindst i at få et godt overblik de fuglefamilier, der dækker verdens over 10.000 fuglearter, vil man glæde sig over Bird Families of the World (BFW). Bogen har en meget fin tilgang med indbydende fotos og illustrationer samt en kort og relevant tekst. På den måde er det en fornøjelse at komme igennem verdens mange fuglefamilier.

BFW kan bruges på to måder. Hvis man vil have overblik over de mange fuglearter er det klogt at vide, hvordan arterne er inddelte i fuglefamilier. Det er stort set umuligt at huske 10.000 fuglearter. Det er derimod interessant og nyttigt at kendt bogens 243 fuglefamilier, hvoraf 137 dækker spurvefuglene. Denne viden kan bruges, når en fugleart skal findes i felthåndbøger og artslister, samt når dens udseende og adfærd skal karakteriseres. Nytten af et kende fuglefamilierne bliver særlig tydelig, når man skal forberede en fugletur i et fremmed land. Oftest er den bedste forberedelse at undersøge, hvordan landets fuglearter fordeler sig på kendte og ukendte fuglefamilier.

BFW kan også bruges på en anden måde. Bogen bruger nemlig den allernyeste forskning indenfor fuglenes systematik og er derfor i allerhøjeste grad aktuel. Den præsenterede nye systematik er måske knap den endelige, men mon ikke det er meget tæt på, da den bygger på de helt nye resultater af forskning i fuglenes evolution baseret på DNA analyser. I den sammenhæng kan den opfattes som en opsummering af den glimrende Illustrated Checklist of the Birds of the World, hvor af bind 1 om ”ikke-spurvefugle” er udkommet.

Bogen er bygget op med et indledende afsnit om den seneste forskning omkring fuglenes ”nye stamtræ”. Herefter følger gennemgangen af samtlige fuglefamilier og de slægter, der er hjemmehørende under den enkelte familie. Som eksempel kan nævnes det, vi normalt tænker på som hønsefuglene, der nu er opdelt i fem familier med samlet set 76 slægter! Hver slægt er illustreret med en fugl fra pågældende slægt. Desuden er der en medfølgende tekst til hver familie, der omtaler afsnit om beskrivelse af familien, habitat, føde, yngleforhold, beskyttelse og det i denne sammenhæng måske mest spændende om familiens og slægternes tilhørsforhold – ”relationships”. Det er her, resultaterne af den nyeste forskning omkring systematikken i relation til pågældende familie kort bliver klarlagt. De enkelte afsnit er udover illustrationerne krydret med en lang række generelt fine fotos.

For tiden marcherer den nye fuglesystematik ind i felthåndbøger og artslister. Den gamle systematik byggede på studier af fuglenes udseende, og det kan let snyde. Den nye systematik bygger på sammenligninger mellem fuglenes genomer. Den er nu så solidt funderet, at Navnegruppen under DOF m.fl. har taget springet og gennemført revolutioneringen af listen over vestpalæarktiske fugle (http://www.dof.dk/images/grupper/navne/dokumenter/Vestpal%C3%A6aktiske_Fugle_16-12-2015.pdf). Den danske fugleliste undergår sandsynligvis meget snart en tilsvarende forandring. Det mest iøjnefaldende er, at falkefamilien flyttes fra sin hidtidige placering sammen med høgefamilien (inklusive ørne og glenter) til en placering sammen med papegøjerne og spurvefuglene. BFW forklarer hvorfor.

Selv om de hidtil har fået mindre opmærksomhed, så er det de 137 familier indenfor spurvefuglene der undergår den største forandring i afgrænsning og rækkefølge. BFW hjælper os til at forstå at kragefamilien og tornskadefamilien er tæt beslægtede og langt fra de andre sangfugle. Vi opdager også, at ”smådrosler” som rødhals og nattergal flyttes fra drosselfamilien til sammen med fluesnapperne at udgøre familien ”trænattergale”. Og sangerne er opsplittede i en række familier, der er så fjernt beslægtede, at svaler og halemejser dukker op mellem ”sangerfamilierne”.

Bird Families of the World kan meget varmt anbefales både for dem der ønsker et overblik over alverdens fugle og for dem, der vil kende og forstå den nye fuglesystematik, der for tiden revolutionerer felthåndbøgerne og artslisterne. Vil man derimod have det ultimative overblik over alle arter, må man ty til Illustrated Checklist of the Birds of the World (også anmeldt her) eller internetversionen af Handbook of the Birds of the Worlds (http://www.hbw.com/).

Hans Christophersen og Esben Sloth Andersen