Vår Fågelvärld, June 2014, p.55 (In Swedish)

View in PDF


UPPSLAGSVERK

HBW i kondenserad form

Titel: Illustrated Checklist to the Birds of the World

Författare: Josep del Hoyo och Nigel J. Collar

Förlag: Lynx

Pris: 1 990 kronor (Naturbokhandeln)

Det har skrivits spaltkilometer av lovord om det stora projektet Handbook of the Birds of the World (HBW). Verket gick i mål med det 16:e bandet 2011, men därefter har det kommit ett specialband med nya arter, och dessutom lever projektet vidare genom HBW Alive på internet. Framgången inspirerade även till en motsvarande serie om däggdjur, där man så här långt kommit halvvägs (fyra av åtta band). Nu i höst kom första delen av två av ”illustrerad artlista över världens fåglar”. Mera korrekt kanske det nya verket ska beskrivas som en hårt komprimerad version av HBW? Denna första del behandlar samtliga icke-tättingar. Alla arter och underarter finns med, de sistnämnda dock inte alltid på bild. Den mycket kortfattade texten handlar främst om taxonomi. För varje art finns även en utbredningskarta. Det är en fröjd att bläddra i detta digra verk. Även om bilderna återges i mindre storlek än i HBW, är de genomgående förvånansvärt bra. AW