Missió

Promoure el coneixement i apreciació de l’ornitologia i la natura mitjançant publicacions d’Història Natural rigoroses i d’alta qualitat.

Visió

La nostra visió com a segell editorial de referència en Història Natural és crear i difondre coneixements que promoguin l’estima del nostre patrimoni natural i advocar per la conservació de la Natura per a les generacions futures.