Birds of Cambodia

40.0045.00

✍️ Cambodia Bird Guide Association (CBGA)

📚 Col·lecció Lynx and BirdLife International Field Guides

Cambodja, limitant al nord i oest amb Tailàndia i a l’est amb Vietnam, és un país relativament petit dominat per les vastes planes al·luvials del llac Sap (Tonlé Sap) i el curs inferior del riu Mekong. No és una sorpresa doncs, que el seu principal atractiu ornitològic sigui un grup d’ocells molt poc freqüents que habiten en aiguamolls i praderies. Encapçalant la llista figuren els icònics ibis gegant i ibis de clatell blau, tots dos en perill crític, al costat d’un trio de voltors igualment rars entre els quals destaca el Voltor cap-roig. Aquests amenaçats ocells són objecte actualment d’un important esforç internacional de conservació. El grup d’ocells destacats es completa amb el Sisó de Bengala (houbaropsis bengalensis), també en perill crític, la grua Sarus (Antigone Antigone), vulnerable, i la cuareta de Mekong (Motacilla samveasnae), casi amenaçada. Només es coneixen dues espècies endèmiques: el Garrulax Ferrarius i el recentment descrit ocell sastre de Cambodja (Orthotomus chaktomuk), descobert als voltants de la capital (Phnom Penh). Aquest últim descobriment evidència el potencial ornitològic d’aquest encara poc explorat país i aquesta guia de camp és la introducció perfecta a la seva variada avifauna.