Birds of South Asia

The Ripley Guide

Exhaurit

✍️ John C. Anderton, Pamela C. Rasmussen

🎨 Il·lustrat per Jonathan Alderfer, John C. Anderton, Hilary Burn, Albert Earl Gilbert, Cynthia House, Ian Lewington, Larry B. McQueen, Hans Peeters, John N. Schmitt, Thomas Schultz, Kristin Williams, Bill Zetterstrom

? Nova edició disponible

La guia més completa y actualitzada dels ocells de la zona (inclou per primera vegada Afganistan i l’arxipèlag de Chagos).

Vol. 1 Guia d’identificació: Tracta totes les espècies observades en 180 làmines que il·lustren unes 1.430 espècies. Inclou també completes descripcions i detallats mapes en color.

Vol. 2 Morfologia, distribució, vocalitzacions i taxonomia: Descriu més de 2.500 taxons, inclou totes les novetats taxonòmiques, el primer catàleg dels ocells de la regió, a més de sonogrames i  descripcions completesde les vocalitzacions.

Codi de producte: GUI0011 Categories: , ,