Handbook of the Birds of the World – Volume 11

Old World Flycatchers to Old World Warblers

119.00

🖊️ Editat per Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David A. Christie

El pròleg és de Çağan H. Şekercioğlu sobre el sentit ecològic de les poblacions d’ocells, es una síntesi de la importància dels ocells i les implicacions que pot comportar la seva disminució en l’ecologia del planeta.
El volum inclou 8 famílies, la majoria exclusivament del Vell Món (Àfrica, Euràsia i Austràlasia), amb l’excepció dels Nou Món gnatcatchers i de dues espècies de kinglets, que són del Neàrtic. La meitat del llibre s’ocupa dels flycatchers del Vell Món i els Old World warblers, que amb 116 i 145 espècies respectivament són les famílies més nombroses. Tant aquestes famílies com batises i wattle-eyes, fantails, monarch-flycatchers, kinglets i gnatcatchers estan formades sobretot per espècies de llocs amb vegetació (selves, boscos, zones arbustives, canyars); les espècies de cisticolas and allies són les que presenten més variabilitat d’hàbitats i es poden trobar també en zones àrides.
En aquest llibre es poden contemplar les il·lustracions dels elegants paradise-flycatchers o entretenir-se amb la varietat de cisticolas en una sola làmina, així com admirar la qualitat e interès de les fotografies, com la del Large-billed Leaf Warbler (Acrocephalus orinus), un exemplar en ma capturat a Tailàndia el març del 2006 que és la primera cita de l’espècie des del seu descobriment el 1867.

Codi de producte: HBW0011 Categories: ,