Peixos continentals de Catalunya

Ecologia, conservació i guia d'identificació

22.00

✍️ Enric Aparicio

Peixos continentals de Catalunya és el primer llibre dedicat exclusivament als peixos dels sistemes fluvials del nostre país, i és el resultat de molts anys d’una dedicació entusiasta per conèixer millor els nostres peixos continentals i l’ecologia dels ambients on viuen. La part principal del llibre es centra en la identificació de les espècies de peixos. Per a cada espècie es proporciona una fitxa amb fotografies d’alta qualitat i informació sobre el seu hàbitat, biologia, distribució i estat de conservació. En total, es tracten 29 espècies autòctones i 30 espècies introduïdes que habiten les aigües continentals de Catalunya. En altres capítols es descriuen diferents aspectes de la biologia dels peixos com la morfologia, el creixement, la reproducció, l’alimentació i el comportament, així com informació bàsica sobre els impactes ambientals que amenacen als peixos i els ecosistemes aquàtics. Aquest llibre constitueix una valuosa guia per als naturalistes, estudiants, pescadors, científics i qualsevol persona interessada en la vida dins dels nostres rius, estanys i embassaments.

Codi de producte: MON0034 Categories: , , Etiquetes: ,