Threatened Amphibians of the World

Exhaurit

✍️ B.E. Young, P. Ramani, R.J. Berridge, N.A. Cox, J.S. Chanson, Michael Hoffmann, Simon N. Stuart

Publicat per Lynx Edicions, en associació amb IUCN – The World Conservation Union, Conservation International i NatureServe

Els amfibis s’enfronten a un greu perill d’extinció. Tot i així, obtenir les dades que testifiquen aquesta situació ha esdevingut un procés llarg i laboriós. En aquesta obra es fa la primera valoració exhaustiva de l’estat de conservació de les 6000 espècies conegudes de granotes, gripaus, salamandres i cecílies.

Exhaurit

Codi de producte: MON0017 Categories: ,