Birds of South Asia

The Ripley Guide - Volume 1: Field Guide

Exhaurit

✍️ Pamela C. Rasmussen, John C. Anderton

🎨 Il·lustrat per Jonathan Alderfer, John C. Anderton, Hilary Burn, Albert Earl Gilbert, Cynthia House, Ian Lewington, Larry B. McQueen, Hans Peeters, John N. Schmitt, Thomas Schultz, Kristin Williams, Bill Zetterstrom

La guia més completa i actualitzada dels ocells de la regió. Segona edició, revisada i actualitzada amb les últimes novetats sobre vocalitzacions i taxonomia. S’inclouen diverses espècies i subespècies registrades per primera vegada a la regió, noves vocalitzacions prèviament desconegudes i les noves espècies descrites. Les llistes d’espècies segueixen l’ordre establert per Peters, excepte en els casos en què els canvis estan corroborats per recerques recents.

  • Només el volum 1 (Field Guide).
  • Per comprar el set de dos volums (Vol.1 Field Guide + Vol.2 Attributes and Status), clica aquí.

Exhaurit

Codi de producte: GUI0032 (A) Categories: , , ,