European Breeding Bird Atlas 2

Distribution, Abundance and Change

90.00

🖊️ Verena Keller, Sergi Herrando, Petr Voříšek, Martí Franch, Marina Kipson, Pietro Milanesi, David Martí, Marc Anton, Alena Klvaňová, Mikhail V. Kalyakin, Hans-Günther Bauer & Ruud P.B. Foppen

Publicació conjunta entre l’European Bird Census Council (EBCC) i Lynx Edicions

Després de més de 20 anys des de la publicació del primer Atles dels ocells reproductors d’Europa, aquest nou atles presenta la informació més actualitzada sobre distribució, abundància i canvis en les poblacions dels ocells d’Europa. S’ha dut a terme gràcies a l’enorme esforç de l’European Bird Census Council i les seves organitzacions associades a 48 països. En el treball de camp han participat prop de 120.000 col·laboradors, principalment des de 2013 a 2017, per la qual cosa constitueix un dels projectes més grans de ciència ciutadana sobre biodiversitat realitzats fins ara.

L’obra presenta informació de totes les espècies reproductores durant el període d’estudi. Un total de 556 espècies es tracten de forma completa, amb textos, mapes i una il·lustració. Les fitxes completes d’espècie inclouen mapes de 50×50 km (mostrant generalment dades d’abundància), models de distribució de 10×10 km (de 222 espècies reproductores) i mapes de canvi (comparant la distribució actual amb l’obtinguda fa més de 30 anys en el primer atles). Utilitzant un rigorós enfocament científic, aquestes dades documenten l’estat de l’avifauna reproductora europea i contribueixen a l’objectiu de fomentar la conservació dels ocells i els seus hàbitats.

Codi de producte: ALT0010 Categories: , , Etiqueta: